Preoperative Short-Course Radiation Therapy With PROtons Compared to Photons In High-Risk RECTal Cancer - PRORECT

PRORECT (NCT04525989)

Preoperativ strålbehandling med protoner kontra fotoner vid högrisk rektalcancer : en svensk nationell studie - PRORECT

Forskningshuvudman för studien är Karolinska universitetssjukhuset

Huvudansvarig för studien är Alexander Valdman, överläkare, docent

Studien genomförs i samarbete med Proton Care

Information om studien

Hur går studien till?

Patienter i studien randomiseras till antingen sedvanlig strålbehandling med fotoner eller strålbehandling med protoner vid en nationell protonanläggning Skandionkliniken i Uppsala

Ta reda på mer

Vad är det för studie?

Protoner och fotoner har delvis olika egenskaper och det finns studier som antyder att strålbehandling med protoner skulle kunna ge mindre biverkningar än strålbehandling med fotoner. Denna studien genomförs för att undersöka om det finns en skillnad i biverkningar mellan dessa båda typer av strålbehandling.
Studien kommer också undersöka hur behandlingen påverkar patienters livskvalitet och deras uppfattning av vården som de erhåller

Ta reda på mer

Deltagande i studien

En patient som önskar delta i en forskningsstudie måste oftast uppfylla specifika kriterier i enlighet med studiens syfte. Patienten ska därför alltid kontakta sin behandlande läkare för mer information om vad som krävs för att kunna delta i den aktuella studien

Ta reda på mer